In English

6 years ago I went for a walk at Björkudden, at the High Coast of Sweden and discovered Dal's old steam sawmill that had exploded in 1934. The pieces of wood were scattered everywhere in the water and on land. Since then, they have been sanded and shaped by river and wind, creating interesting pieces that are just waiting to be picked and given new Life. I filled up the trunk of my car with driftwood bits and drove home with a buzzing, happy feeling in my stomach, a feeling that everything was just right. Then my driftwood journey started "for real" and I had never known such creative happiness before. Driftwood is my passion and Mother Earth is with me and heals and supports whenever I need. Together, we want to show the world how important she is and that we really should cherish and care for her in a better way.

Each item has its own meaning and what I see in the pieces of wood comes alive with natural materials, crystals and semi-precious stones, recycled jewelery and other interesting objects in fine materials. NATURE IS MY CANVAS!

Thank you for visiting my website, so I can share this joy with you! <3

In Swedish

För 15 år gick jag in i en ny fas som utbränd, medelålders kvinna med familj och två små barn. Trots allt det jobbiga som följer med en sådan fas, vill jag ändå hävda att det var det bästa som kunde hända mig. För där började en ny resa och mitt sökande efter sanningen. Sanningen om vem jag var och vad jag ville med mitt liv på denna korta jorderesa. Det var också då som min skaparkraft hittade nytt liv. Jag målade väldigt mycket, hela tiden, dag som natt.  Från början var det mer som terapi. Jag gjorde det jag alltid tyckt om men aldrig tagit mig tiden till att göra på regelbunden basis. Min konst var inspirerad av aboriginerna i Australien som målar med prickmönster som blir till en slags mosaik. Min man kommer därifrån, därav inspirationen. Det blev som ett sökande efter mina egna rötter och genom urbefolkningens ursprung och deras syn på världen och naturen hittade jag hem. "Back to the roots" blev en slogan i mitt liv. Jag började gå på promenader i naturen, för det hjälpte så mycket i mitt helande. En lisa för själen. Då upptäckte jag naturen "på riktigt" och skönheten i allt, i varje gråsten, i jordens nyanser, i bladens ådringar, i träets ringar och knotor. Jag började plocka med mig träbitar, stenar, fjädrar och naturföremål hem och dekorerade bord, hyllor och fönsterbrädor. Det var ett sätt att komma nära moder jord och grunda mig själv för att få en känsla av att stå med båda benen på jorden, stadigt, utan att vackla. 

För 6 år sedan gick jag på en promenad vid Björkudden, Höga Kusten och upptäckte Dals gamla ångsågverk som hade exploderat 1934. Träbitarna spreds överallt i vattnet och på land. Sedan dess har de slipats och formats av älv och vind och skapar intressanta bitar som bara väntar på att få plockas och få nytt liv. Jag fyllde fulla bagaget med drivvedsbitar och körde hemåt med en pirrande, glädjebubblande känsla i magen, en känsla av att allt var rätt. Då började min drivvedsresa på allvar och jag har aldrig förr känt sådan skaparglädje. Drivved är min passion och Moder jord finns med mig och helar och stöttar närhelst jag behöver. Tillsammans vill vi visa världen hur viktig hon är och att vi ska värna och ta hand om henne. Because she's worth it!

Varje alster har en alldeles egen betydelse och det jag ser i träbitarna får liv tillsammans med naturmaterial, kristaller och halvädelstenar, återvunna smycken och andra intressanta föremål i fina material. NATURE IS MY CANVAS!

 Tack för att du besöker min hemsida, så att jag får dela denna glädje med dig! <3