Nature is my canvas

In English

Mother nature is a wonderful place. Her beauty is mindblowing to those who see. I see, I feel, I breath mother nature every day. And every, single day I feel deep gratitude that I live in such a beautiful place called, The Hing Coast of Sweden.

Nature inspires me to create with what I can find in the forests, on sea shores, by the rivers and lakes. I scour the shores with joy and excitement in my heart, with an open mind and clear eyes. Its all there just waiting for me to come along...

"Natures offspring are her glorious trees, and when their branches fall, they surrender to a new journey into soil, fuel for fire, or may choose to drift through the waters of river and sea. In time, we discover a fragment of what was once a living giant, washed up ashore among shell and stone. Shaped by water, hardened by the sun an beautifully shaped in form, each piece unique as a fingerprint. Encapsuled within its knots, grooves and rings is a hidden story of life, death, transformation and finally hope of a new beginning. Driftwood is a gift from the greatest artist of all: Mother Nature. And with an artists hand, we in return renew its purpose. Each handcrafted driftwood piece, is a monument to Mother Natures unique beauty and precious gifts."

In Swedish

Naturen är en underbar plats. Hennes skönhet är häpnadsväckande för de som stannar upp och ser. Jag ser, jag känner, jag luktar på naturen varje dag, och precis varenda dag känner jag djup tacksamhet för att jag bor på en så vacker plats som Höga Kusten. Naturen inspirerar mig till att skapa med vad jag kan hitta i skogarna, vid havet, vid floderna och sjöarna. Jag genomsöker stränderna med glädje och spänning i mitt hjärta, med ett öppet sinne och klara, vakna ögon. Det bara ligger där och väntar på att jag ska gå förbi...

"Moder jords barn är hennes härliga träd, och när dess grenar faller, ger de efter för en ny resa ner till jorden, som bränsle att elda med eller väljer att färdas genom vattnet i flod och hav. Med tiden hittar vi lämningar av vad som en gång var en levande jätte, uppspolad på land med snäckor och stenar. Formad av vatten och vind, härdad av solen, en vackert formad bit, unikt som ett fingeravtryck. Inneslutet i sina knutar, mönster och ringar finns en dold berättelse, om liv, död , transformation och slutligen hopp om en ny början. Drivved är en gåva från den största konstnären av oss alla: Mother Jord. Och med våra konstnärshänder förnyar jag i min tur dess syfte. Varje handgjort drivvedsalster, är en hyllning till Naturens unika skönhet och dyrbara gåvor. "